verzia portálu 3.0
Pre vstup do Vášho konta zadajte prístupové údaje:
Meno :
Heslo :

                renomia   komplexné služby v oblasti poistenia a risk manažmentu

 
 
 

Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadne prístupu k webovému portálu CSS alebo Vám nefunguje prístupové konto, obráťte sa na oddelenie informačných technológií:
tel. číslo Telekom: 0911 350 640
e-mail: it@css.kbs.sk
 
 
 
 
 
 

Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadne poskytovania energetických služieb, obráťte sa na sekciu energetických služieb:
e-mail: energie@css.kbs.sk
 
 
 
 
 
 

Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadne poskytovania hlasových a internetových telekomunikačných služieb, obráťte sa na sekciu telekomunikačných služieb:
tel. číslo Telekom: 0904 22 11 11
tel. číslo Orange: 0917 350 350
e-mail: telefony@css.kbs.sk
adresa kancelárie:
CSS, Samova 14, Nitra, 949 01
pondelok až piatok od 07:30 do 15:30 h

Pre informácie ohľadne poistenia majetku a vozidiel kontaktujte sekciu poisťovníctva:
tel. číslo Telekom: 0911 350 440
e-mail: poistenie@css.kbs.sk

adresa kancelárie:
CSS, Krížna 7, Bratislava, 811 07
pondelok až piatok od 07:30 do 15:30 h