verzia portálu 3.0
Pre vstup do Vášho konta zadajte prístupové údaje:
Meno :
Heslo :

dodávateľ elektriny a zemného plynu na rok 2020 pre Cirkevnú servisnú spoločnosť inogy

 
 
 

Ak máte Zmluvu o prístupe k Centrálnemu cirkevnému registru a neviete sa prihlásiť do svojho konta, obráťte sa na IT oddelenie:
tel. číslo Telekom: 0911 350 640
e-mail: it@css.kbs.sk
 
 
 
 
 
 

Pre informácie ohľadne služieb odberu elektriny a plynu môžete kontaktovať sekciu energetických služieb:
tel. číslo Telekom: 0911 350 260
tel. číslo Orange: 0917 350 260
e-mail: energie@css.kbs.sk
korešpondenčná adresa:
CSS, Kapitulská 11, Bratislava, 815 34
 
 
 
 
 
 

Pre informácie ohľadne hlasových a internetových telekomunikačných služieb môžete kontaktovať sekciu telekomunikačných služieb:
tel. číslo Telekom: 0904 22 11 11
tel. číslo Orange: 0917 350 350
pon., uto. a pia. od 08:30 do 12:00 h
str. od 13:00 do 16:00 h
e-mail: telefony@css.kbs.sk
adresa:
CSS, Samova 14, Nitra, 949 01
 
 
 

Pre informácie ohľadne poistenia majetku a vozidiel môžete kontaktovať sekciu poisťovníctva:
tel. číslo Telekom: 0911 350 440
e-mail: poistenie@css.kbs.sk
korešpondenčná adresa:
CSS, Kapitulská 11, Bratislava, 815 34 adresa kancelárie pre osobný kontakt:
Krížna 7, Bratislava - Staré Mesto